Algemene Voorwaarden

Lesgeld en inschrijving

  • Wanneer u de aanmelding heeft bevestigd, bent u verplicht het gehele cursusbedrag te betalen, tenzij er mondeling een andere afspraak is gemaakt met Djeyan Autar;
  • Het lesgeld dient voor aanvang van uw tweede les contant of op rekening betaalt te worden; 
  • Bent u verhinderd om deel te nemen aan de betaalde cursus? Dan dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de start van de cursus/workshop per mail kenbaar te maken. Indien wij niks ontvangen kan er niet worden overgegaan op retournering van het cursusgeld.
  • Indien minderjarig, heeft u toestemming nodig van ouder of verzorger;

Algemeen

  • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventueel opgelopen blessures, diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen;
  • Gedurende uw verblijf op locatie dient u zich te  houden aan de geldende huisregels, tevens dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen;
  • Gedurende uw verblijf op locatie dient u zich van ongepaste intimiteiten te onthouden;

De cursus

  • U hoeft zich niet in te schrijven met een partner. Salsa Bij Djey streeft naar een gelijke bezetting van dames en heren per niveau, dansers van een hoger niveau worden in de gelegenheid gesteld om op een lager niveau in te vallen;
  • Een cursus bestaat uit 8 lessen van +/- 1 uur, plus 1 afsluitavond;
  • Voor een goed verloop van de lessen dient u op tijd aanwezig te zijn.

Indien u zich niet aan deze regels kunt houden, kan tot permanente verwijdering worden overgegaan.